Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. inż. Aleksander Poreda
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
a.poreda@ur.krakow.pl

Koordynator ds. programowych

dr inż. Marek Zdaniewicz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
m.zdaniewicz@ur.krakow.pl

sekretarz

mgr inż. Olga Szczepanik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
biuro@piwowar-studia.edu.pl

adres do korespondencji

Studia podyplomowe:
“Dyplomowany piwowar”

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ul. Balicka 122, pokój 1.4
30-149 Kraków