Rekrutacja

Komunikat 1/2020 (rekrutacja na V edycję studiów)

Osoby zainteresowane udziałem w 5 edycji studiów “Dyplomowany piwowar” zapraszamy na nową stronę: http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/ w celu wypełnienia arkusza aplikacyjnego.

ZASADY REKRUTACJI studiów podyplomowych „Dyplomowany Piwowar”
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w studiach podyplomowych można dokonać wypełniając zgłoszenie na stronie http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/.
 2. Formularz rekrutacyjny jest dostępny przez cały rok. Zgłoszenia otrzymane po zakończeniu rekrutacji na dany rok akademicki będą rozpatrywane w rekrutacji na kolejny rok.
 3. Informacje zwrotne osobom, które wyraziły chęć udziału w studiach przesyłać będziemy od końca czerwca br.
 4. Limit miejsc wynosi 30 osób (przy 2 grupach ćwiczeniowych) lub 36 osób (przy trzech grupach ćwiczeniowych).
 5. Nabór dokonywany jest na podstawie oceny merytorycznej wniosków, studia skierowane są w pierwszej kolejności do:
  • osób pracujących lub samo zatrudnionych w sektorze browarniczym (także zaangażowanych w dostarczanie produktów lub usług dla browarnictwa)
  • inwestorów i właścicieli browarów i słodowni
  • osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia związanego z technologią browarniczą i/lub technologią żywności
 6. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza w części dotyczącej uzasadnienia chęci podjęcia studiów; odpowiednia motywacja i plany rozwoju zawodowego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w procesie rekrutacji.

Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują jej warunki.

_______________________________

Komunikat 1/2019

Osoby zainteresowane udziałem w 4 edycji studiów “Dyplomowany piwowar” zapraszamy na nową stronę: http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/ w celu wypełnienia arkusza aplikacyjnego.

ZASADY REKRUTACJI NA IV edycję studiów podyplomowych „Dyplomowany Piwowar”
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w IV edycji studiów podyplomowych można dokonać wypełniając zgłoszenie na stronie http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/.
 2. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny przez cały rok. Zgłoszenia otrzymane po zakończeniu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 będą rozpatrywane w rekrutacji na rok 2020/2021.
 3. Limit miejsc wynosi 24 osoby.
 4. Nabór dokonywany jest na podstawie oceny merytorycznej wniosków, studia skierowane są w pierwszej kolejności do:
  • osób pracujących lub samo zatrudnionych w sektorze browarniczym (także zaangażowanych w dostarczanie produktów lub usług dla browarnictwa)
  • inwestorów i właścicieli browarów i słodowni
  • osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia związanego z technologią browarniczą i/lub technologią żywności
 5. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza w części dotyczącej uzasadnienia chęci podjęcia studiów; odpowiednia motywacja i plany rozwoju zawodowego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w procesie rekrutacji.

Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują jej warunki.


ARCHIWUM:
Komunikat 3/2018

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została zakończona. Przyjęliśmy na studia 26 osób. Kolejne zgłoszenia dokonywane on-line będą rozpatrywane w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.


Komunikat 2/2018
ZASADY REKRUTACJI NA III edycję studiów podyplomowych „Dyplomowany Piwowar”
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w III edycji studiów podyplomowych można dokonać wypełniając zgłoszenie na stronie http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/.
 2. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny przez cały rok. Zgłoszenia otrzymane po zakończeniu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 będą rozpatrywane w rekrutacji na rok 2019/2010.
 3. Limit miejsc wynosi 26 osób.
 4. Nabór dokonywany jest na podstawie oceny merytorycznej wniosków, studia skierowane są w pierwszej kolejności do:
  • osób pracujących lub samo zatrudnionych w sektorze browarniczym (także zaangażowanych w dostarczanie produktów lub usług dla browarnictwa)
  • inwestorów i właścicieli browarów i słodowni
  • osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia związanego z technologią browarniczą i/lub technologią żywności
 5. Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza w części dotyczącej uzasadnienia chęci podjęcia studiów; odpowiednia motywacja i plany rozwoju zawodowego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w procesie rekrutacji.

Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują jej warunki.


 

Komunikat 1/2018

Osoby zainteresowane udziałem w 3 edycji studiów “Dyplomowany piwowar” zapraszamy na nową stronę: http://ksb.edu.pl/rekrutacja-dyplomowany-piwowar/ w celu wypełnienia arkusza aplikacyjnego.


ARCHIWUM

Komunikat 2/2017

Osoby, które otrzymały informację o pozytywnym wyniku rekrutacji, prosimy uprzejmie o wydrukowanie plików znajdujących się poniżej, wypełnienie oraz odesłanie podpisanych dokumentów wraz z załącznikami do dnia 25.07.2017 na adres:

Wydział Technologii Żywności – Dyplomowany Piwowar

ul. Balicka 122, 30-149 Kraków

lub skanów wypełnionych dokumentów na adres: a.poreda@urk.edu.pl (w takim przypadku wersję papierową należy dosłać do dnia 15.09.2017).

Dokumenty do pobrania:

podanie o przyjęcie – piwowar 2017

kwestionariusz osobowy – piwowar 2017

wzór umowy – piwowar 2017

Komunikat 1/2017

Kandydaci, którzy wypełniają formularz uczestnictwa po 1.07.2017 umieszczani są na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej będziemy informować o możliwości podjęcia studiów osoby z listy rezerwowej.

Do osób zakwalifikowanych na studia w roku 2017/2018 zostanie wysłana informacja z dalszymi instrukcjami postępowania, w celu dokończenia procesu przyjęcia na studia.

 


 1. Zgłoszenie uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych można dokonać wypełniając poniższe zgłoszenie. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny do dnia 30.06.2017.
 2. Limit miejsc na II edycję studiów wynosi 24 osoby.
 3. Nabór dokonywany jest na podstawie oceny merytorycznej wniosków, studia skierowane są w pierwszej kolejności do:
  • osób pracujących lub samo zatrudnionych w sektorze browarniczym (także zaangażowanych w dostarczanie produktów lub usług dla browarnictwa)
  • inwestorów i właścicieli browarów i słodowni
  • osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia związanego z technologią browarniczą i/lub technologią żywności
 4. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na rzetelne wypełnienie formularza w części dotyczącej uzasadnienia chęci podjęcia studiów; odpowiednia motywacja i plany rozwoju zawodowego będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w procesie rekrutacji.

Wypełnienie formularza i wysłanie zgłoszenia oznacza, że zapoznali się Państwo z polityką prywatności i akceptują jej warunki.

Rekrutacja na studia podyplomowe