Program studiów

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe i uczyć się technologii browarniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie?

 1. Studia podyplomowe trwają 2 semestry (1 dwudniowy zjazd w miesiącu). W ramach 200 godzin podzielonych tematycznie na 5 modułów, Student będzie uczestniczył zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach laboratoryjnych (ponad 50% wszystkich zajęć).

Główne moduły studiów:

Technologia słodownicza i urządzenia przemysłu słodowniczego
Procesy i urządzenia działu warzelni
Fermentacja,  dojrzewanie i stabilizacja piwa
Obliczenia technologiczne i podstawy automatyki w browarnictwie
Procesy inwestycyjne, organizacja pracy i kontrola jakości w browarze

2. Wykłady odbywają się w grupie 24 osobowej, a ćwiczenia laboratoryjne w grupach 12 osobowych.

3. W ramach studiów przedstawiane są treści dotyczące:

 • surowców browarniczych i oceny jakości tych surowców,
 • przebiegu procesu słodowania jęczmienia,
 • przebiegu procesów produkcji brzeczki z uwzględnieniem różnych technologii,
 • przebiegu procesów fermentacji i dojrzewania piwa,
 • mikrobiologii żywności, z szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii browarniczej: drożdże szlachetne i dzikie, bakterie kwasu mlekowego, zakażenia w browarnictwie,
 • analiz laboratoryjnych używanych do oceny jakości surowców, do kontroli przebiegu procesów oraz sprawdzania jakości produktów (z uwzględnieniem prostych technik możliwych do stosowania w małych browarach, oraz technik nowoczesnych wykorzystywanych w  zaawansowanych laboratoriach dużych browarów),
 • zagadnień związanych z projektowaniem browarów i uruchamianiem działalności browarniczej (niezbędna dokumentacja, procedury urzędowe, legalizacja zbiorników, rozliczanie akcyzy, itp.)

Słuchacze otrzymują materiały drukowane z prowadzonych zajęć!

4. Podczas studiów podyplomowych z technologii browarniczej słuchacze nabywają praktyczne umiejętności z wykorzystaniem mikroBrowaru Uniwersyteckiego znajdującego się na Wydziale Technologii Żywności.

5. W ramach programu organizowany jest wyjazd terenowy do browaru regionalnego lub przemysłowego, w celu weryfikacji zdobytej wiedzy w warunkach przemysłowych. Zapewniamy oprowadzanie po browarze przez czynnego piwowara, który odpowiada na pytania słuchaczy i pozwala na dogłębne poznanie praktycznych zagadnień przemysłowej produkcji piwa.

6. Dbamy o sprawy socjalne:

 • w cenie studiów zapewniamy przerwy kawowe
 • słuchaczom oferujemy możliwość korzystania z noclegu w akademikach UR Kraków (po bardzo przystępnej cenie, ok. 50zł/noc)
 • współpracujemy z kilkoma dostawcami cateringu, tak aby zamawianie obiadów przebiegało sprawnie i posiłki były dostarczane punktualnie na przerwę obiadową

7. Oferujemy możliwość kontynuacji współpracy z przedstawicielami browarów w ramach wspólnych projektów badawczych, rozwiązywania problemów technologicznych czy przy rozwoju nowych produktów.