Koncepcja studiów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby browarów regionalnych, rzemieślniczych, restauracyjnych oraz domowych. Często są to mikroprzedsiębiorstwa, w których właściciel (lub współwłaściciele) pełni(ą) rolę technologa-piwowara, planisty, inżyniera itd. Osoby te z powodzeniem prowadzą działalność bazując np. na swoim doświadczeniu zawodowym lub na wiedzy zdobytej podczas aktywności w obrębie piwowarstwa domowego.

Z uwagi na brak kierunkowego wykształcenia, kadra ww. browarów wykazuje zainteresowanie podnoszeniem swoich kwalifikacji, jednak na rynku edukacyjnym dostępne są wyłącznie krótkie (1-2 dniowe kursy) lub studia wyższe (np. technologia żywności). Pierwsze rozwiązanie, z uwagi na ograniczenia czasowe nie daje solidnej bazy w zakresie technologii browarniczej, natomiast druga opcja oznacza studia trwające 3,5-5 lat, z ograniczonym udziałem przedmiotów specjalistycznych z zakresu browarnictwa. Oferty uczelni zagranicznych są trudno dostępne pod względem organizacyjnym i finansowym.

Brak jest więc oferty pośredniej: dającej w stosunkowo krótkim czasie, rzetelną porcję fachowej wiedzy specjalistycznej.  Studia podyplomowe z zakresu browarnictwa wypełniają więc lukę na polskim rynku edukacyjnym i pozwolą wielu osobom podnieść kwalifikacje.