Kontakt

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
a.poreda@ur.krakow.pl

sekretarz STUDIów

mgr inż. Olga Szczepanik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
o.szepanik@urk.edu.pl

adres do korespondencji

Studia podyplomowe:
“Dyplomowany piwowar”

Wydział Technologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ul. Balicka 122, pokój 1.4
30-149 Kraków

https://www.facebook.com/DyplomowanyPiwowar/