Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią:

  1. pracownicy działów produkcji browarów (w celu uzyskania formalnych kwalifikacji),
  2. pracownicy działów pozaprodukcyjnych w dużych browarach (w celu umożliwienia zmiany stanowiska pracy w razie potrzeby)
  3. studenci drugiego stopnia studiów (w celu uzyskania specjalistycznego wykształcenia browarniczego i poprawy swojej sytuacji po wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów),
  4. osoby bezrobotne (w celu zdobycia kwalifikacji i poprawy swojej sytuacji na rynku pracy),
  5. inne osoby zainteresowane tematyką browarniczą (np. piwowarzy domowi, itp.).