Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych od roku akademickiego 2020/2021 wynosi: 5800 zł (płatne w trzech ratach:

800 zł po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej

2500 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 20.września danego roku)

2500 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 15.lutego kolejnego roku)

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Dyplomowany piwowar”

W przypadku chęci uzyskania faktury za usługę edukacyjną potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: olga.szczepanik@urk.edu.pl wraz z podaniem danych do faktury.

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.