Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5600 zł (płatne w trzech ratach:

800 zł po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjnej (do 30.07.2019)

2000 zł przed rozpoczęciem pierwszego semestru (do 30.09.2019)

2800 zł przed rozpoczęciem drugiego semestru (do 28.02.2020)

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

W przypadku chęci uzyskania faktury za usługę edukacyjną potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres: info@ksb.edu.pl wraz z podaniem danych do faktury.

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.