Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5400 zł (płatne w dwóch ratach po 2700 zł za semestr).

Wpłatę  należy dokonać po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na studia.

Opłata za I semestr (2700 zł) powinna być wniesiona do dnia 31 sierpnia 2017 roku na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21,
30-120 Kraków,
nr konta: 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293.
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: biuro@piwowar-studia.edu.pl

WAŻNE: Brak wpłaty pierwszej raty w ww. terminie oznacza rezygnację z udziału w studiach – w takim przypadku rekrutowane będą osoby z listy rezerwowej.