Koszt

Całkowity koszt udziału w studiach podyplomowych wynosi: 5400 zł (płatne w dwóch ratach po 2700 zł za semestr).

Wpłatę należy dokonać po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia na studia.

Opłata za I semestr (2700 zł) powinna być wniesiona do dnia 31 sierpnia 2018 roku na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
ul. Mickiewicza 21,
30-120 Kraków,
nr konta: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779
Na druku należy koniecznie dopisać „Studia podyplomowe – piwowar”

Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą Słuchacze we własnym zakresie.

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres: info@ksb.edu.pl